Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - jek

Sivuja: [1]
1
Hallitus tiedottaa 2016 / Syyskokouksen 2016 pöytäkirja
« : 21.11.2016, 19:55:30 ip »
Syyskokouksen 2016 pöytäkirja

Aika: 21.11.2016 klo 19
Paikka: Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5, 90570 Oulu
 
§1. kokouksen avaus
Kokous avattiin 19:02. Läsnä olivat Viivi J., Hanna P., Susanna V., Hanne S., Juho K., Tiina L., Elina V., Jenny K., Jenni R., Jenna V., Kari H., Jaakko O., Sonja V., sekä etäyhteydellä Elisa H..

§2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Viivi Junno, sihteeriksi Jenny Kangasvuo sekä pöytäkirjantarkastajiksi Susanna Veijalainen ja Jenna Vikman.

§3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin työjärjestys.

§5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
Vahvistettiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksuksi 5 euroa.

§6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Puheenjohtajaksi valittiin Susanna Veijalainen. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Hanne Saarikoski, Hanna Puolakka, Viivi Junno, Jenna Vikman sekä Jenny Kangasvuo. Varajäseniksi valittiin Elisa Halttu ja Elina Väänänen.

§7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi valittiin Jarkko Iisakka ja Leena Heikkinen ja varatoiminnantarkastajaksi Jenni Ronkainen ja Juho Korolainen.

§8. käsitellään hallituksen häirintäyhdyshenkilöehdotus
Hallituksen esitys hyväksyttiin, ja asian edistäminen siirtyy vuoden 2017 hallituksen tehtäväksi.

§9. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

§10 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin 19:27.2
Hallitus tiedottaa 2016 / Kevätkokouksen 2016 pöytäkirja
« : 28.03.2016, 18:45:31 ip »
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry:n vuosikokous 2016
Aika: 28.3.2016 klo 18.30
Paikka: Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5
Käsiteltävät asiat:

§1 Kokouksen avaaminen
19:01

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijat
Kokouksessa läsnä olivat Viivi J., Jenni R., Elisa H., Jenna V., Elli L., Sonja V., Markku P., Karoliina K., Hanne S., Juho K., Kari H., Johanna V., Jenny K., Hanna P., Jaakko O., Jarkko I..

Etänä kokoukseen osallistui vuoden 2015 hallituksen puheenjohtaja Anna-Maija R. Skype-yhteydellä.

§3 Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään.

§4 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Elisa H..

Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri.
Valittiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Jenny K..

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Viivi J. ja Jenna V..

Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: Valitaan tarvittaessa.

§5 Vuoden 2015 toimintakertomuksen vahvistaminen
Toimintakertomus esiteltiin ja hyväksyttiin.

§6 Vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomukset esiteltiin. Toiminnantarkastajat olivat sitä mieltä, että yhdistyksen toiminta on ollut moitteetonta. Tilinpäätös hyväksyttiin.

§7 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2015 hallitukselle ja toimihenkilöille
Vastuuvapaus myönnettiin.

§8 Kokouksen päättäminen
19:37

Kokoukseen voi osallistua puhelimen tai Skypen välityksellä kokouksen aikana. Halusta osallistua puhelimitse on ilmaistava viimeistään vuorokautta ennen kokousta hallitukselle, osoitteeseen hallitus@oiei.fi.3
Hallitus tiedottaa 2016 / Hallituksen kokousten pöytäkirjat
« : 24.03.2016, 21:56:59 ip »
Kokous 1/16


Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 1/16
27.1.2016 kello 17:00
Sirppitie 24, Oulu

§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna V. avasi kokouksen kello 17:14.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkistus
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Läsnä olivat Hanna P., Jenna V., Elisa H., Johanna V., Jenny K. sekä Viivi J..

§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

§4 Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Viivi J., pöytäkirjantarkastajina toimivat Jenna V. ja Hanna P..

§5 Vuoden 2016 hallituksen järjestäytyminen

Hallitustehtäviin järjestäydyttiin seuraavasti:

Kaudella 2016 yhdistyksen varapuheenjohtana toimii Viivi J., sihteerinä Jenny K., tiedottajana Jenna V., jäsenvastaavana Hanna P., varajäsenvastaavana Elisa H., rahastonhoitajana Susanna V. ja pelivastaavana Viivi J..

§6 Muiden toimihenkilöiden valinta vuodelle 2016

Muiksi toimihenkilöiksi nimitettiin varastovastaavat Markku P. ja Elisa H., kirjastovastaava Jenna V., webmaster Kukka H.i sekä S-treffivastaava Jenna V..
 
§7 Tilinkäyttöoikeudet ja nimenkäyttöoikeudet

Lakkautetaan kaikki aiemmat tilinkäyttöoikeudet Oulun Interaktiiviset Eläytyjät Ry:n tilille FI2380001670507584.

Myönnetään 27.1.2016 alkaen täydet tilinkäyttöoikeudet, verkkopankkitunnukset ja yhdistyksen yllämainitun tilin debit-kortti ja kortin käyttöoikeus puheenjohtajalle sekä rahastonhoitajalle. Puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla on oikeus käyttää tilinkäyttöoikeuksiaan yksin tai yhdessä.

Lisäksi vahvistetaan nimenkirjoitusoikeudet puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, sihteerille sekä rahastonhoitajalle. Lakkautetaan viime vuoden puheenjohtajan nimenkäyttöoikeus.

§8 Hallituksen keskinäisten sääntöjen hyväksyminen
Hallituksen sähköpostilistalla on muotoiltu seuraavat ohjenuorat hallitustoimintaan:

Olemme samassa porukassa tekemässä vapaaehtoistyötä yhdessä tärkeäksi kokemamme asian hyväksi.
Hallitusasioita ei hoideta Facebookissa vaan hallituksen sähköpostilistalla.
Kukin hoitaa oman tonttinsa, mutta saa ja pitää pyytää apua, jos ei jaksa tai pysty.
Seuraavien kokouksien päivämääriä ei päätetä kokouksissa, vaan sähköpostilistalla Doodlen kautta.

Ylläoleva hyväksyttiin hallituksen yhteisiksi pelisäännöiksi vuodelle 2016.

§9 Posti

Jäsen Karoliina K. on lähestynyt hallitusta sähköpostitse ja ilmaissut halukkuutensa järjestää yhdistyksen 20-vuotisjuhlat. Päätettiin valtuuttaa Karoliina K.ja Viivi J. muodostamaan juhlatoimikunta ja tarvittaessa äänestyttämään juhliin liittyviä asoita, kuten teema, yhdistyksen jäsenistöllä. Hallitus pidättää itsellään veto-oikeuden epäselvissä tilanteissa.

Saapunut kielteinen päätös 20-vuotisjuhlia varten haetusta projektiapurahasta.

Lisäksi oululainen con-tapahtuma Kummacon on ilmoittanut hallituksen sähköpostilistalla avoimesta ohjelmahausta toivoen oieiläisiä mukaan järjestämään ohjelmaa kesäkuun tapahtumaan. Hallitus ohjaa viestin jäsenistölle, toiveena saada coniin tarjolle esimerkiksi tanssiesityksiä, minilarppeja tai esitelmiä yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseksi ja uusien harrastajien tavoittamiseksi.


§10 Jäsenetujen uusiminen
Päätettiin uusia edellisen vuoden jäsenedut. Lisäksi hallituslaisilla on oikeus oman harkintansa mukaan hankkia jäsenetuja myös uusilta yrityksiltä.


Uusittavien jäsenetujen listalla ovat Milgear, Suomen Kampaamotarvike, Nappi-Kikka, Pilailupuoti Pilis, Fantasiapelit sekä Pub Graali. Edut pyritään uusimaan ensi tilassa.

§11 Jäsenrekisterin puhdistus
OIEI:n jäsenrekisteri on päivitetty vuoden 2015 osalta ajan tasalle, ja hallitus päätti suorittaa myös jäsenrekisterin puhdistuksen.

Jäsenistölle lähetetään ensi tilassa tiedote päivityksestä  ja ohjeet vuoden 2016 jäsenmaksujen maksamiseen 31.3.2016 mennessä, minkä jälkeen jäsenrekisteristä poistetaan ne henkilöt jotka eivät ole jäsenmaksuaan maksaneet. Rekisteristä poistetut voivat halutessaan liittyä takaisin jäseneksi seuraavassa OIEI:n tapahtumassa. Samalla rekisteriin saadaan päivitettyä myös jäsenistön mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot.

§12 Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

§13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:52


Sivuja: [1]