Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - Jarkeldo

Sivuja: [1] 2
1
Hallitus tiedottaa 2013 / Hallituksen kokoukset 4-7/2013
« : 03.10.2013, 17:44:29 ip »
Tässä viestiketjussa julkaistaan sangen pahasti myöhässä hallituksen kokouspöytäkirjat 4-7/2013.

---

Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry  
Hallituksen kokous 4/2013
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 8.4.2013 klo 18:30
 
§1 Kokouksen avaus
 Puheenjohtaja Leena H avasi kokouksen kello 18:32.
 
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus
Läsnä olivat Leena H,Viivi J, Jenni R, Jarkko I, Markku P ja Elina V. Karoliina K saapui kokoukseen klo 18:35, Ari S klo 18:53.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
§3 Esityslistan hyväksyminen
 Esityslista hyväksyttiin muutoksin.
 
§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Tarkastajiksi valittiin Jenni R ja Viivi J.
 
 
§5 Edellisten kokousten pöytäkirjat
Pöytäkirja 3/2013 (11.3.) luettiin ääneen ja hyväksyttiin. Huomautettiin kuitenkin, että vain osa edellisen vuoden jäseneduista on uusittu, ei kaikkia.
 
§6 Posti
Lokerossa ei uutta postia. Puheenjohtajalle oli saapunut ilmoitus tilavuorosta Kaijonharjun nuorisotalolla ajalle 1.6.–31.8.2013. Lähetetyksi postiksi mainittiin leirikeskusten tilavuorohakemukset kesäajalle sekä tilinpäätös.
  
§7  Talous

§7.1 Tilin tilanne   (tiedot 7.4.2013)
Tilillä rahaa       941,87 euroa
Kassassa rahaa      700 euroa
Lisäksi jäsenkassassa   60 euroa
 
    §7.2 Neljännesvuosikatsaus
Käytiin läpi Susannan laatima tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.3.2013. Tuloja oli kertynyt 572,90 euroa ja menoja 1258,26 euroa. Laskelma on pöytäkirjan liitteenä.
 
§8  Jäsenasiat
Ei uusia jäseniä.
 
§8.1 Juliste
Julisteen laatimisesta vastaava Markku P on työllistynyt eikä aika ole rittänyt asian hoitamiseen.

§8.2 Kalenteri
Kalenterista vastaava työryhmä etsii edelleen täydennystä riveihinsä eikä asia ole edistynyt. Sovittiin aikatauluksi, että kalenterin kuvaukset hoidetaan toukokuussa ja painatus kesäkuussa. Viivi lupasi tiedustella Saida J:ltä onko tämä kiinnostunut osallistumisesta hankkeeseen. Työryhmää myös pyydettiin selvittämään kalenterin laatimisesta koituvia kustannuksia kuluvan viikon aikana.

   §8.3  T-paidat
Mikko H on tehnyt muutamia ehdotuksia uusista t-paidoista. Päätettiin vielä kehottaa jäsenistöä esittämään ajatuksiaan huhtikuun loppuun mennessä. Ilmaan heitettiin myös ajatus siitä, että t-paitojen sijasta voitaisiin myös hankkia huppareita eli huppupaitoja.

§9    Menneet tapahtumat 2013

   §9.1 OIEI:n menneet tapahtumat
9.3. Karpaattien yö – tapahtumaraportti toimitettu (15 osallistujaa joista 13 alle 29), budjettia odotellaan.
12.3. K-treffit (11, 5 heistä alle 29)
13.3. Keskeneräisten proppien kerho (4, 2 heistä alle 29)
22.–24. 3. OIEI:n kevätpäivät, Sanginjoella – raportti toimitettu (15, 11 heistä alle 29)
27.3. Keskeneräisten proppien kerho (3, 1 heistä alle 29)

   §9.2 Muut menneet tapahtumat
   Ei muita mainittavia tapahtumia.
      
§10    Tulevat tapahtumat 2013

   §10.1 OIEI:n tulevat tapahtumat
4.5. Operaatio 417 – Sanginjoella. Pelinjohdon etukäteen esittämän pyynnön mukaisesti hallituksen ulkopuoliset osanottajat poistettiin kokouksesta budjetin käsittelyn ajaksi, koska joitakin pelin sisältöön liittyviä yksityiskohtia ei haluttu etukäteen paljastaa kuin mahdollisimman harvoille. Karoliina ja Ari poistuivat huoneesta. Pelille myönnettiin tukea 80 euroa pyydetyn 71,4 euron sijasta.
7.–9.6. Haudan heimoa – Tuuli turjalta tulevi, Korouoman suojelualue. Pelinjohto ilmoitti toimittavansa budjetin seuraavaan kokoukseen.
15.6. Kosmos II: Tsaarin aikaan, Muhos
   
   §10.2 Muut tulevat tapahtumat
12.–14.4.Vesper, Jämsä – kukaan yhdistyksen jäsen ei tiettävästi aio osallistua.
19.–21.4. Historiallisten tanssien kevätleiri,  Jyväskylä. Useita jäseniä aikoo osallistua.
20.–21.4. Operation Belarus – Milsim tapahtuma – Pikkaralan pienlentokenttä. Menijöistä ei tällä haavaa ole tietoa.
17.-19.5. Retkikunta Anderson & Peralta, Rovaniemi. Useita jäseniä aikoo osallistua.

§11 Tulevat määräpäivät
Ropeconiin on varattava järjestöpöytä.

§12 Kesälle haetut tilavuorot
Sjokivuoro: 28.–30.6. tai 5.–7.7. - Niina K
Sjokivuoro: 12.–14.7. tai 19–21.7. - Elina V
Koppana: 9.–11.8. tai 23.–25.8. - Kesäpäivät
Kaijonharjun nuorisota: ma 18-21 tai muu päivä elokuun loppuun asti. Kaupunki on myöntänyt tilavuoron ja aika säilyy samana (ma 18–21).

§13 Muut esille tulevat asiat
Yhdistyksessä on jo jonkin aikaa pohdittu mahdollisuutta tehdä viikinkihenkinen teltta tapahtumakäyttöön. Markku esitteli kokouksessa kaksi vaihtoehtoista ehdotusta:
   1. Noin 8 hengen teltta, jonka hinta-arvio on noin 550 euroa.
   2. 4-6 hengen teltta, jonka hinta-arvio on noin 450 euroa.
Hanketta päätettiin kannattaa. Suurempi teltta kuulosti läsnäolijoista mieluisammalta, ja työyhmää pyydettiin laatimaan tarkempi menoarvio teltan teosta. Katsottiin, että soveliain väri teltalle olisi joko tiilenpunainen tai burgundi. Väristä järjestettäisiin äänestys kokouksen jälkeen, ja telttahanketta työstettäisiin edelleen hallituksen postituslistalla.

§14 Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous päätettiin pitää 9.5.2013 klo 16:00 osoitteessa Kajaaninkatu 9 A1.

§15 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.


2
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry:n vuosikokous 2013
25.3.2013 klo 18.30
Tuiran nuorisotalo (Lassinkallionpolku 4, Oulu)

 

§1 Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Leena H avasi kokouksen klo 18.31.


§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijat
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat Matti T, Susanna V, Anni S, Viivi J, Tero S, Jenny K, Hanne S, Leena H, Elina V, Jenni R ja Jarkko I. Karoliina K saapui klo 18.45.


§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.


§4 Kokouksen järjestäytyminen
  Kokouksen puheenjohtajan valinta
   Tero S:ää ehdotettiin kokouksen puheenjohtajaksi ja ehdotus hyväksyttiin.
  Kokouksen sihteerin valinta
   Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri.
      Hallituksen esitys hyväksyttiin: sihteeriksi valittiin Jarkko I.
  Pöytäkirjan tarkastajien valinta
   Tarkastajiksi valittiin Viivi J ja Susanna V.
  Ääntenlaskijoiden valinta
   Esitys: Valitaan tarvittaessa.
      Hallituksen esitys hyväksyttiin.

§5 Vuoden 2012 toimintakertomuksen vahvistaminen
Leena H:n laatima ja hallituksen toiminnantarkastajille toimittama toimintakertomus vahvistettiin kokouksen sitä silmäiltyä.


§6 Vuoden 2012 tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus
Koska jo ennen kokousta oli käynyt ilmi, etteivät tilinpäätöksen numerot lyönti- ja tiliöintivirheiden vuoksi täysin täsmänneet, Leena H ja Susanna V olivat korjanneet ne asianmukaisiksi. Pöytäkirjan liitteenä on tuloslaskelma korjauksineen.
   Vuoden 2012 lopussa tilillä oli 1250,81 euroa, ja kassassa 1108,80 euroa. Jäsenkassassa oli 111 euroa. Vastaavaa ja vastattavaa kertyi 2470,61 euroa.
   Leena H luki toiminnantarkastuskertomuksen.

§7 Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2012 hallitukselle ja toimihenkilöille
Karoliina K esitti vastuuvapauden myöntämistä. Jenny K, Hanne S, Anni S ja Matti T kannattivat myöntämistä. Kukaan ei vastustanut, ja esitys hyväksyttiin.

§8 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.53.

3
Haudan Heimoa – Tuuli Turjalta tulevi

Utuhinen heräsi kavahtaen. Hetkeen hän ei ymmärtänyt, missä oli, mutta näki sitten telttakankaan läpi tunkeutuvan pohjoisen kevätyön kylmän hämyn. Tällä kertaa hän ei ollut huutanut, sillä ulkoa kuului vain muiden rauhallinen hengitys. Tyttö sitoi huivin silmilleen, kääri viltin harteilleen ja astui ulos. Hän saattoi kuvitella ilmaan henkimänsä höyryn, hitaasti kevääseen heräävän metsän, vällyjen peittämien heimolaistensa nukkuvat hahmot sammuneen leirinuotion ympärillä sekä tietysti tien – pitkän tien takanaan ja edessään toisen, joka ulottui kauas, niin kauas. Ehkä jossain kulki hänen isänsä nimetönnä tuota samaa tietä, ehkä jossain yöhön kadonnut Kaukajyry, ja ehkä jossain tien tavoittamattomassa päässä odottivat vastaukset kaikkiin kysymyksiin.
   
Aamun myötä pohjoiselta tieltä oli taas nousemassa kylmä tuuli, jota vasten Utuhinen nosti kasvonsa kuin viestiä toivoen.
Ehkä sen tuuli kuiskasikin eivätkä hänen omat huulensa:

Tuuli Turjalta tulevi,
viiman poika viheltävi.
Tuoko viestinä vilua,
surun kantaako sanoja..?

***

Muutaman Haudan lapsen seikkailuja Turjan erämaissa. Kadonneita sukulaisia, tuntemattomia teitä ja uusia tarinoita 10–15 hengelle. Peli keskittyy vaelluspainotteiseen fiilistelyyn.

Peliin toivotaan erityisesti vuonna 2009 pelatun Haudan heimoa -pelin osallistujia, mutta muutamalle muullekin pitäisi olla tilaa. Myös ei-pelaajahahmoja löytyy. Pelinjohto pidättää itsellään oikeuden valita pelaajansa.

Paikka: Korouoman suojelualue, Posio
Aika:  7.-9. kesäkuuta 2013 (todennäköisimmin lauantaista sunnuntaihin)
Pelimaksu: Varmistuu myöhemmin
Ikäraja: Neuvoteltavissa
Pelinjohto: Jarkko ja Kaisa

Kyselyt ja ilmoittautumiset osoitteeseen jarkko.iisakka ätt gmail.com
Jatkohahmoja kaipaavat viimeistään 31.3. mennessä!

Kerrothan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot: (pakolliset merkitty tähdellä *)

* Nimesi?
* Syntymävuotesi?
* Kotipaikkasi?
* Puhelinnumerosi?
* Sähköpostiosoitteesi?

Pelikokemuksesi?
Mitä toivoisit tältä peliltä?
Mitä toivoisit tässä pelissä välttäväsi?
Montako kilometriä haluaisit taivaltaa?
   a. 2-4
   b. 5-10
   c. 11-15 (toivottu määrä useimmilta pelaajilta)
   d. Vaikka kuinka monta!

Muuta? Esimerkiksi esiintuontia kaipaavat erityistaitosi sekä pelaamiseen vaikuttavat allergiat, sairaudet tai jopa ihmiset, joita et lähemmiksi pelitovereiksesi toivo. Sana on vapaa.

4
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 9/2012
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 10.9.2012 klo 18.30

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.31.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat Leena H, Jarkko I, Susanna V, Jenni R ja Viivi J.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin pienin korjauksin.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viivi ja Jenni.

§5 Syyskokouksen valmistelut
   Toimintasuunnitelma, talousarvio ja kokouskutsu
Puheenjohtaja luki ääneen ehdotuksen OIEI:n toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2013 muiden hallituksen jäsenten kommentoidessa. Suunnitelma hyväksyttiin minimaalisin muutoksin syyskokouskutsun yhteydessä jäsenistölle lähetettäväksi.
   Talousarvioehdotuksina esiteltiin sekä puheenjohtajan että rahastonhoitajan esitykset, jotka molemmat käytiin läpi huolellisesti. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin syyskokouskutsun yhteydessä jäsenistölle lähetettäväksi.
   Koska tarpeelliset asiakirjat oli laadittu ajallaan todettiin, että kutsu OIEI:n 24.9. 2012 pidettävään syyskokoukseen voitaisiin lähettää aikataulun mukaisesti samana iltana.

§6 Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Maanantaina 17.9. klo 18.15 alkaen Tuiran nuorisotalossa järjestetään tavanomaisempi kokous juoksevien asioiden käsittelyä varten.

§7 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.42.

5
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 8/2012
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 6.8.2012 klo 18.30

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.40

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Leena H., Viivi J., Anna-Maija R., Markku P., Jarkko I. ja Elina L. Jori H. saapui kokoukseen klo 18.44, ja Karoliina K. noin klo 19.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esitylista hyväksyttiin muutoksin.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastajiksi valittiin Viivi J ja Anna-Maija R.

§5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Luettiin kokouksen 7/2012 pöytäkirja. Huomautettavaa ei löytynyt. Jarkko oli käynyt Nuorisoasiainkeskuksessa, mutta häntä oli kehotettu palaamaan takaisin elokuussa, kun työntekijöiden lomat ovat ohi, ja kysymyksiin osataan vastata paremmin.

§6 Posti

Postilokeron hinnannoususta oli saapunut ilmoitus. Kaupunki oli mainostanut ennaltaehkäisevän nuorisotyön Nero-toimintarahaa, mistä tullaan tiedottamaan jäsenistölle. Oltiin saatu tiedotus siitä, että Oulun Taiteiden yön messut järjestetään tulevana viikonloppuna, ja niille on mahdollista mennä esittelemään yhdistystä. Mikäli tapahtuman ohjelmalehtiseen halutaan ilmoittaa ohjelmaa, se pitää tehdä 9.8. mennessä.

§7 Talous

   §7.1 Tilin tilanne
   
   Tilillä oli rahaa 3820,95 euroa.
   Kassan tietoja ei kokouksen aikana ollut saatavilla.

   §7.2 Hankinnat

   Koska yhdistyksen vanha tulostin osoittautui ostetuksi vasta vuonna 2009 ja melko korkeaan hintaan, päätettiin selvittää sen korjauskustannuksia sekä mahdollisen takuun voimassaoloa uuden ostamisen sijaan. Kyseisten kuittien arveltiin olevan yhdistyksen varastolla.

   §7.3 Muut tiliasiat
   
   - Yhdistyksen paperivalokuva-arkiston päivittämiskuluja hyvitettiin Kaisa V:lle 56,80 euroa.
   - Suurten valokuvien tulostamisesta Ropeconia varten hyvitettiin Elisa H:lle 7 euroa.
   - Myönnettiin 20:n euron matkakulukorvaukset niitä anoneille, Ropeconissa käyneille jäsenille, jotka osallistuivat yhdistyksen pöydän ääressä päivystämiseen tapahtuman aikana. Korvaukset myönnettiin    jäsenille:Jarkko I, Kaisa V, Jenni R, Juho K, Jori H, Anna-Maija R, Jukka-Pekka H, Markku P, Elina V, Susanna V, Karoliina K ja Elisa H.
   - Mikael P:lle ei toistaiseksi myönnetty korvausta matkasta Sotahuutoon, koska hän on jo saattanut    saada sitä Sotahuuto ry:ltä. Asia selvitetään.

§8 Jäsenasiat

Jussi R. ja Felix I. hyväksyttiin jäseniksi.   

§9 Menneet tapahtumat 2012

      §9.1 OIEI:n menneet tapahtumat
           9.6. Rakkauden kesä ’67, Haukipudas – tapahtumaraportti ja budjetti   
                toimitettu hallitukselle, 26 osallistujaa, joista 23 OIEI:läistä
           30.6. Kymmenen Virran Maa, Muhos – 23 osallistui, 22 OIEI:läistä,
                tapahtumaraportti ja budjetti toimitettu hallitukselle
           10.7. K-treffit, Pub Graali, 15 OIEI:läistä osallistui
           20.-22.7. Se Toinen Hotelli, Sanginjoki – raporttia tai budjettia ei ole
                vielä toimitettu
           4.8. De'Gaulen kahvila, Sanginjoki – raporttia tai budjettia ei ole vielä
                toimitettu

      §9.2 Muut menneet tapahtumat
      11.-13.5. Maracon XXVIII, 5 OIEI:läistä osallistui
      26.5. Vanha Tasavalta: Myrskyn silmässä, 3 OIEI:läistä osallistui
      13.-15.7. Sotahuuto, Hauho - tapahtumaraportti toimitettu, 9 OIEI:läistä
                osallistui
      27.-29.7. Ropecon 2012, Espoo – tapahtumaraportti toimittamatta

Tässä kohden sovittiin, että vastaisuudessa etenkin suurempien tapahtumien yhteydessä on tapahtumaraporteissa syytä ilmaista nimenomaan alle 29-vuotiaiden OIEI:läisten määrä eikä suinkaan kaikkien sen ikäisten määrää. Kaupunkia kuitenkin kiinnostanee enemmän yhdistyksen oman nuorison toiminta. Tapahtumaraporttikaavaketta lienee syytä muuttaa.

§10 Tulevat tapahtumat 2012

   §10.1 OIEI:n tulevat tapahtumat

24.-26.8. OIEI:n kesäpäivät, Koppanan leirikeskus – yhdistyksen tueksi hyväksytiin 20 euroa, virallista budjettia odotellaan.
12.-13.10. Ihmisten aika IV, Yli-Iin Iso Palojärvi

§10.2 Muut tulevat tapahtumat

10.-12.8 Kuninkaantekijät, Hauho
17.-19.8. Hämeen keskiaikamarkkinat, Hämeenlinna
23.8. Oulun Taiteiden Yö
31.8.-2.9. Stargate: Lost Chapters of Pilke, Rovaniemi
6.9. Vulcanalia, Oulu
8.9. Kosmos II: Tsaarin aikaan, Talviainen
15.9. Grimwoodin aave, Kitee

§11 Uudet tilavuorot
Leena on hakenut seuraavia vuoroja (suluissa korvaava vuoro):
Tuiran nuorisotalo 1.9.-31.5., maanantai 18-21
pe-su 28.-30.9.(Sanginjoki, sama päivämäärä) Koppana, Kari Holopainen
pe-su 26.-28.10.(2.-4.11.) Koppana, Samhain, Matti-Pekka Heikura
to-su 6.-9.12 (14.-16.12.) Sanginjoki, pikkujoulupeli, Viivi Junno ja Niina Kouva
pe-su 22.-24.2. (15.-17.2.), Sanginjoki, Niina Kouva
pe-su 22.-24.3. (to-su 28.-31.3.), Sanginjoki, Elina Väänänen
pe-su 19.-21.4. (12-14.4.), Sanginjoki, Viivi Junno
pe-su 3.-5.5. (to-su 9.-12.5.), Sanginjoki, Susanna Veijalainen ja Hanna Puolakka

§12 Oulun Taiteiden Yö 2012

Päätettiin järjestää tapahtumaan historiallisen tanssin esittelyä OIEI:n nimissä. Karoliina K. tiedottaa ohjelmasta jäsenistölle ja Taiteiden Yölle.

§13 Kesäpäivät 2012

Yhdistys tukee tapahtumaa 20:llä eurolla. Osallistujilta peritään pieni maksu. Rahat käytetään muun muassa Mikko H:n erikoisefektityöpajan ja muiden työpajojen tarpeisiin sekä kahviin ja teehen.

§14 Syyskokous

Syyskokous pidetään 24.9. Kokouskutsu on siis lähetettävä viimeistään 10.9. Hallituksen kokouksessa käydään etukäteen läpi toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka pitää tähän tarkoitukseen laadittaman.

§15 Tulevat määräpäivät

Ilmoitus OIEI:n tanssiohjelmasta Taiteiden Yön ohjelmalehtistä varten tehtävä 9.8. mennessä.

§16 Muut esille tulevat asiat

- Markku P. pyysi yhdistykseltä 50:n euron tukea uutta ruoskankäyttöalajaostoa varten. Tarkoituksena on opetella näyttävää ruoskankäyttöä esimerkiksi tuomaan lisävivahdetta peleihin. Päätettiin myöntää maksimissaan pyydetty summa toteutuneita kuluja vastaan.
- Päätettiin tehdä OIEI:n tyttökalenteri vuodelle 2014 ensi vuoden Ropeconiin mennessä. Kalenterin myynti voitaisiin aloittaa tuolloin ja jatkaa sitä esimerkiksi Vulcanaliassa.
- Tämän vuoden Vulcanaliassa yhdistyspöytä on tarkoitus sijoittaa Irish Music Society of Oulun sekä Oulun ylioppilasteatterin naapuriin. Kysytään myös CRYO:lta, haluaisivatko nämä samaan joukkoon. Pöytien toimintaa voidaan sitten mahdollisesti koordnoida eri yhdistysten kesken.

§17 Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Seuraava kokous pidetään Tuiran nuorisotalossa 10.9. klo 18.30 alkaen.

§18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.35.

6
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 7/2012
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 2.7.2012 klo 18.30

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.12

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla olivat Leena H, Viivi J, Jarkko I ja Jenni R.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastajiksi valittiin Viivi J ja Jenni R.

§5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Luettiin pöytäkirja kokouksesta 6/2012. Mikaeliin oli oltu yhteydessä, mutta tämä ei vielä ollut uudistanut konfliktinmallinnussääntöjä. Taiteiden yöstä ei ollut kuulunut mitään uutta. Larpcon-työryhmää ei oltu vielä koottu, mutta asia käsitellään kohdassa §12. Jennaan oli otettu yhteyttä, ja tämä tekee yhdistykselle julisteen syksyllä muiden kiireidensä väistyttyä.

§6 Posti

Susanna oli saanut tiedon siitä, että tilavuoropäätösten pitää jatkossa olla mukana kaupungin tiloja käytettäessä – niin leirikeskuksissa kuin s-treffeilläkin. Näin ollen otamme vuoroja koskevista päätöksistä kopioita pelinjohtajien käyttöön sekä s-treffipaikalla säilytettäväksi.

Studio Kuutiosta on ilmoitettu kuvausaikatauluja. Lyhyen varoitusajan sekä hallituksen jäsenten kiireiden vuoksi asiaa oltiin kuitenkin jo lykkäämässä, mutta myöhemmin Tero S ilmoitti onnistuneensa kokoamaan riittävän suuren joukon kuvauksia varten.

CRYO on ilmoitellut hallituksen postituslistalle Ropecon-bussistaan.

Oulun yliopiston järjestömessuilta vastattiin yhdistyksen yhteydenottoon, mutta vastaaja ei asiasta juurikaan tiennyt, vaan lupasi vain, että OIEI saa tietää asioista enemmän loppukesällä, jahka vakituiset työntekijät palaavat taas asioiden ääreen. Lienee syytä varautua hoitamaan asia lyhyellä varoitusajalla.

§7 Talous
§7.1 Tilin tilanne

Koska rahastonhoitajan verkkopankki oli epäkunnossa eikä puheenjohtajalla ollut    salasanaa käsillä, tilitietoja ei ollut saatavilla.

§7.2 Hankinnat

- Yhdistyksen tulostin toimii heikosti, joten Jarkko valtuutettiin ostamaan uusi,    laadukas monitoimitulostin korkeintaan 200:lla eurolla.
- 30.5. Kaisa V on hankkinut yhdistyksen varastoon kaksi säilytyslaatikkoa    yhteishinnaltaan 15,90 euroa.
- 23. ja 31.5. Kaisa V on maksanut yhdistyksen paitojen ja hihamerkkien postituskuluja 12,05 euroa, mutta nämä on maksatettu niitä tilanneilla jäsenillä. Tappiota on sallittu tulla noin 20 senttiä/paita, eikä se vielä haittaa. Todettin näet, että    on vain hyvä, jos vanhoja paitoja ja merkkejä saadaan menemään.

§8 Jäsenasiat
Uusiksi jäseniksi hyväksyttiin Eetu K, Jemina I, Matti M, Natasha E, Johanna M ja Saara M.

§9 Menneet tapahtumat 2012

§9.1 OIEI:n menneet tapahtumat
   3.6. Werneri Holopaisen tutkimuksia, Oulu – 18 osallistui, 18 OIEI:läistä
   9.6. Rakkauden kesä ’67, Haukipudas – tapahtumaraporttia odotetaan
   12.6. K-treffit, Pub Graali – 10 henkeä osallistui
        15.-16.6. Kultaisen kolmikärjen kievari, Sanginjoki. - 39 osallistui, 39 OIEI:läistä, jäsen Elisa H maksoi myöhästyneen pelimaksunsa
   30.6. Kymmenen Virran Maa, Muhos – 23 osallistui, 22 OIEI:läistä,    tapahtumaraporttia odotetaan
   2.7. Kaleva haastatteli Elisaa, Viiviä ja Juhokallea larppaamisesta

§9.2 Muut menneet tapahtumat
??.?. CRYO:n jedilarp – tapahtumaraporttia odotetaan
   11.-13.5. Maracon XXVIII, Nuorisota – tapahtumaraporttia odotetaan

§10 Tulevat tapahtumat 2012

§10.1 OIEI:n tulevat tapahtumat
   20.-22.7. Se Toinen Hotelli, Sanginjoki. – Muokattu budjetti hyväksyttiin
4.8. De'Gaulen kahvila, Sanginjoki – Hyväksyttiin Susannan vastaehdotus, jota Viivi ehdottaa pelinjohdolle
   11.8. Hotel & Casino La Meridien – Peli siirtyy pelinjohdon muiden kiireiden vuoksi
24.-26.8. Larpcon, Koppanan leirikeskus

   §10.2 Muut tulevat tapahtumat
   13.-15.7. Sotahuuto, Hauho
   27.-29.7. Ropecon2012, Espoo – Jäsenistö on toivonut yhdistyksen pöytää coniin, ja    sellainen pyritään järjestämään. Vastuuhenkilönä toimii Viivi J. Päätettiin, että    matkakorvausta Ropeconiin saavat vain ne jäsenet, jotka osallistuvat pöydän    päivystämiseen.
   8.9. Kosmos II: Tsaarin aikaan, Talviainen – Pelistä tullaan järjestämään   uudelleenpelautus Oulussa.
   15.9. Grimwoodin aave, Kitee – Peliä on aikaistettu viikolla


§11 Tulevat määräpäivät
Kaupungin leirikeskusvuoroja haettava 31.7. mennessä! Asiasta on jo tiedotettu jäsenistölle. Tällä haavaa varauslistassa on ainakin pikkujouluvuoro, Halloween-vuoro ja 1-2 vuoroa keväälle. Vuorojen hakemisen hoitavat Jarkko ja Leena.
   Uutta s-treffivuoroa pitää hakea kesän lopussa.

§12 Larpcon
Leena, Viivi ja Elina lupasivat vastata Larpconin järjestämisestä. Conin on tarkoitus olla leppoisa, edellisvuotisia kesäpäiviä muistuttava tapahtuma, jossa vapaamuotoisen ajanvieton lisäksi on myös muutama harrastustoimintaan liittyvä työpaja.

§13 S-treffivastaava on vaihtunut
Nykyisin tehtävästä huolehtii Leena.

§14 Muut esille tulevat asiat
Elisa H ja Kaisa V toivoivat, että Nuorisoasiainkeskukselta pyydettäisiin lista tarvikkeista, joita yhdistyksen on mahdollista lainata tapahtumiinsa. Lisäksi Leena esitti, että pyydetään myös leirikeskusten järjestyssääntöjä, huomautetaan Sanginjoen homeongelmasta ja tiedustellaan uutta s-treffipaikkaa siksi aikaa, kun Tuiran nuorisotalo on remontissa. Sovittiin, että Jarkko käy ottamassa asioista selvää mitä pikimmin.

§15 Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous pidetään maanantaina, 6.8.2012 klo 18.30 alkaen.

§16 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.06.

7
Heipä hei!

Kesällä kävi ilmi, että NAK:ilta voi saada peleihin lainaa esimerkiksi puolijoukkuetelttoja, ja tästä innostuneina kävimme kysäisemässä, mitä kaikkea muuta kivaa sieltä voisi pelinjohtajille liietä. Eipä siellä mitään kuunatsien avaruusaluksia ole, mutta jotakin kuitenkin. Tässä lista:

- Puolijoukkuetelttoja (kaminoilla tai ilman)
- Pelastusliivejä
- Kajakkeja (meloja ei ole)
- Ahkio
- Videotykki
- Lumilapioita
- Lapioita

8
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 6/2012
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 28.5.2012 klo 18.00

§1 Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.07.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat Leena, Jenni, Jarkko, Susanna, Viivi ja Anna-Maija. Jori saapui kokoukseen klo 18.38, Karoliina klo 18.52

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin muutoksin.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna ja Anna-Maija.

§5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käytiin läpi kokouksen 5/2012 pöytäkirja. Siihen lisättiin käsin yksi unohtunut matkakorvaus. Leena totesi, ettei vielä ole ehtinyt soittaa Mikaelille konfliktinmallinnussääntöjen uudistamisesta, ryhtyä kokoamaan Larpcon-työryhmää tai ottaa yhteyttä Jennaan. Pyyntö maksaa Taiteiden yön jäsenmaksu ei ole vielä saapunut, joten maksua ei ole suoritettu. Tanssiyhdistyksen tukemisen hoidamme siten, että liittynemme tulevaisuudessa sen  jäseneksi ja lahjoitamme sitten 30 euroa.

§6 Posti

- CRYO oli sähköpostitse ilmoittanut järjestävänsä bussikyydin Ropeconiin.
- Vesivaara-liikkeestä oli kutsuttu OIEI:läisiä retkelle Viinivaaralle.
- Mikko H. oli tiedottanut Studio Kuution kuvauksista.

§7 Talous
§7.1 Tilin tilanne

Tilillä rahaa 5 129,68 euroa
   Kassassa rahaa 123,75 euroa

   §7.2 Budjetin seuranta

Anna-Maija totesi, että larppeihin on tämän vuoden aikana käytetty 648,90 euroa, joista tämän vuoden aktiiviseen toimintaan kuulumattomia siirtovelkoja on tasan 308 euroa. Tilikauden tuleviin larppeihin olisi siis käytettävissä
1 551,10 euroa. Jos oletetaan tulevia pelejä olevan 16, jokaiselle voitaisiin myöntää tukea keskimäärin 96,94 euroa.

   §7.3 Hankinnat

- Hankittu 25:n euron hintainen States of Play -kirja.
- Susanna on ostanut yhdistykselle uudet kaiuttimet edellisessä kokouksessa myönnetyillä 20:llä eurolla.
- Jori on haaveillut yhdistyksen omasta viikinkiteltasta. Leena piti ajatusta hyvänä, ja pohdittiin mahdollisuudesta budjetoida sitä varten säästöä, jotta teltta voitaisiin lähivuosina hankkia. Arvioiden mukaan tänä vuonna säästöä voisi kertyä noin 300 euroa. Leena piti summaa liian vähäisenä.

§8 Jäsenasiat

Ei uusia jäsenasioita.

§9 Menneet tapahtumat 2012

§9.1 OIEI:n menneet tapahtumat

23.-25.3. Salaisuuksien hovi, Sanginjoki. Tapahtumaraportti vastaanotettu: 37 osallistujaa, joista 27 OIEI:läistä.

27.-28.4. Kortee, Lammi ja Voronova, Oulu. Tapahtumaraportti vastaanotettu: 20 osallistujaa, joista 20 OIEI:läistä.

8.5. K-treffit, Pub Graali – 8 osallistujaa

§9.2 Muut menneet tapahtumat

??.?. CRYO:n jedilarppi – kahden OIEI:läisen arvellaan osallistuneen, pyydetään raportti Hannelta

11.-13.5. Maracon XXVIII, Kaijonharjun nuorisotalo - kahden OIEI:läisen arvellaan osallistuneen, pyydetään raportti Hannelta

§10 Tulevat tapahtumat 2012

§10.1 OIEI:n tulevat tapahtumat

3.6. Werneri Holopaisen tutkimuksia, Oulun kaupungin alue – Hyväksyttiin budjetti ja myönnettiin 42 euroa lisätukea, jotta pelimaksu voitaisiin alentaa 12:sta eurosta 10:een.

9.6. Rakkauden kesä ’67, Haukipudas – Hyväksyttiin budjetti, mutta huomautetaan, että yhdistyksen peleihin osallistuvien jäsenten ja ei-jäsenten pelimaksun erotuksen toivottaisiin pääsääntöisesti olevan viisi euroa.

15.-16.6. Kultaisen kolmikärjen kievari, Sanginjoki. –Budjetti käsitellään myöhemmin

30.6. Kymmenen Virran Maa, Muhos – Hyväksyttiin budjetti, siivousvastaavaksi ilmoitettiin Leena, turvallisuusvastaavaksi Viivi

20.-22.7. Se Toinen Hotelli, Sanginjoki – Tarkasteltiin budjettia. Pelinjohdolta toivotaan selvitystä muun muassa suurehkoista irtain- ja toimistokuluista.  80:llä eurolla alijäämäistä peliä myös pidettiin melko kalliina Sanginjoella pidettäväksi.

4.8. De'Gaulen kahvila, Sanginjoki – Viivi toimittaa itselleen lähetetyn budjetin koko hallituksen tarkasteltavaksi myöhemmin.

11.8. Hotel & Casino La Meridien, Villa Pukkila – Käsiteltiin budjettia, ja pyydetään pelinjohdolta tarkennusta ainakin pelinjohtoryhmän koostumuksen osalta.

24.-26.8. Larpcon, Koppanan leirikeskus – Asiasta puhutaan lisää tulevissa kokouksissa.

   §10.2 Muut tulevat tapahtumat

13.-15.7. Sotahuuto, Hauho
27.-29.7. Ropecon 2012, Espoo – CRYO järjestelee yhteiskyytiä
8.9. Kosmos II: Tsaarin aikaan, Talviainen
22.9. Grimwoodin aave, Kitee

§11 Tulevat määräpäivät

S-treffivastaava vaihtuu kesäkuun lopussa.

§12 Larpcon 24.-26.8.

Leena aloittaa työryhmän kokoamisen lähiaikoina. Tapahtumasta päätetään keskustella myös sähköpostitse.

§13 Studio Kuution kuvaukset

Mikko H. kertoi sähköpostissaan, että mikäli yhdistyksen jäsenet auttavat kuvaajaa toimimalla taustahenkilöinä muutamissa tämän kuvissa, he saavat oman kuvaustuokion. Kuvauspäivämääriä ei kuitenkaan ole ilmoitettu, joten hallitus odottaa uutta yhteydenottoa.

§14 Retket Viinivaaralle

Vesivaara-liikkeen taholta yhteyttä ottanut henkilö oli ehdottanut Susannalle päivämäärää 16.6., joka ei yhdistyksen oman tapahtuman vuoksi sopinut. Päätettiin muutenkin, ettei hallitus katso tarpeelliseksi ottaa kantaa retkiin. Mahdollisuudesta on tiedotettu jäsenistölle, ja kukin voi toimia oman kiinnostuksensa mukaan.

§15 Oulun yliopiston järjestömessut

Messujen järjestäjiltä on tiedusteltu osallistumisen hintaa.

§16  Toimintaa Tyttöjen talolla

Jäsen Elisa on osallistunut Tyttöjen talossa järjestettyyn elävään harrastekirjastoon ja kertonut talon kävijöille liveroolipelaamisesta. Harrastus oli tuntunut kiinnostavan kuulijoita, mutta kynnys osallistua OIEI:n tapahtumiin on korkea. Siksi pohdittiin mahdollisuutta järjestää talon kävijöille oma, pienimuotoinen peli. Asiasta päätettiin ottaa enemmän selvää, ja Elisa toimii yhteyshenkilönä.

§17 OIEI:n kuvagalleria

Sovittiin, että Susanna hoitaa edustuskuvien lataamisen Karoliinan luomaan galleriaan.

§18 Muut esille tulevat asiat

Sovittiin, että tapahtumaraporttien kerääminen on jatkossa Viivin tehtävä.

§19

Seuraava kokous pidetään 2.7. kello 18.30. Paikkana Tuiran nuorisotalo.

§20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40

9
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Hallituksen kokous 5/2012
Paikka: Tuiran nuorisotalo, Oulu
Aika: 7.5.2012 klo 18.30

§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat Leena, Jenni, Elina, Jarkko, Susanna ja Anna-Maija. Viivi saapui kokoukseen klo 18.35.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kirjoitusvirheiden tultua korjatuiksi.

§4 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Susanna ja Anna-Maija.

§5 Edellisten kokousten pöytäkirjat

Käytiin läpi kokousten 3/2012 ja 4/2012 pöytäkirjat. Edellisen perusteella Leena soitti jäsen Mikaelille ja muistutti tämän luvanneen päivittää yhdistyksen tapahtumissa käytettävän NoRules-säännöstön konfliktinmallinnussäännöt.

§6 Posti

Päätös kaupungin yhdistykselle myöntämistä leirikeskusvuoroista oli saapunut. Vuoroista oli tiedotettu niitä pyytäneille jo aiemmin.
Ilmoitettiin, että kaupunki on 27.3.2012 myöntänyt yhdistykselle vuosiavustusta 4989 euroa.
Susanna kertoi olleensa sähköpostitse yhteydessä liveroolipelaamista tutkivaan nuorisotyön opiskelijaan.

§7 Talous
§7.1 Tilin tilanne

Tilillä rahaa 5 381,48 euroa
Kassassa rahaa 151,20 euroa

Hallitus kävi läpi yhdistyksen viimeaikaisia tilitapahtumia:
Tilojen vuokria sekä tilinpäätöksen kansitus on maksettu.
Salaisuuksien hovi -tapahtuma oli tuottanut yhdistykselle 32,95 euroa.
Varaston vuokraa ei epähuomiossa oltu edellisen kuun ajalta maksettu. Asia korjattiin.
Kaupungin myöntämä avustus oli saapunut yhdistyksen tilille.

§7.2 Kaiuttimien hankkiminen tanssialajaostolle
Hallitus myönsi Susannan käyttöön 20 euroa kaiuttimien ostamiseen.

§7.3 Kulukorvauksien hyväksyminen

Leena Heikkinen, varastotalkoot 89,92 e
Susanna Veijalainen, matkakulukorvaus 16,18 e
Karoliina Kemppainen, matkakulukorvaus 16,18 e ja 11,25 e
Kaisa Vainio, matkakulukorvaus 11,75 e
Kaisa Vainio, varastotalkoot 27,58 e
Leena Heikkinen, matkakulukorvaus 11,75 e
Anni Savolainen, matkakulukorvaus 10,00 e
Anna-Maija Räihä, matkakulukorvaus 8,75 e

§7.4 Muut talousasiat
Taiteiden yön jäsenmaksu maksettava, 50 euroa.

§8 Jäsenasiat
§8.1 Uudet jäsenet

Samuli Raninen hyväksyttiin yhdistyksen jäseneksi.

§9 Menneet tapahtumat 2012

§9.1 OIEI:n menneet tapahtumat

22.3. Käsityöpiiri, Elisan luona, 3 osallistujaa
23.-25.3. Salaisuuksien hovi, Sanginjoki. X osallistujaa. – Käsiteltiin toteutunut budjetti. Todettiin, ettei pelinjärjestäjä vielä ollut toimittanut osanottajalukua eikä tapahtumaraporttia.
26.3. OIEI:n kevätkokous, Tuiran nuorisotalo
27.3. OIEI:n gradu- ja lopputyöalajaosto, Teron ja Hannen luona, osallistujia 4.
20.-22.4. OIEI:n toimintaviikonloppu, Sanginjoki. 13 osallistujaa – Käsiteltiin toteutunut
budjetti. Tapahtuma tuotti 7,46 euroa tappiota.
27.-28.4. Kortee, Lammi ja Voronova, Oulu. X osallistujaa – Pelinjärjestäjä ei vielä ollut toimittanut toteutunutta budjettia eikä tapahtumaraporttia.
5.5. Varastotalkoot, 11 osallistujaa. Tapahtuman kulut olivat yhteensä 119,58 euroa.

§9.2 Muut menneet tapahtumat

14.4. Adama II, kaikkeuden paras trip(pi), Kiuruvesi. – 13 OIEI:läistä osallistui.
27.-29.4. Historiallisten tanssien tanssileiri, Jyväskylä. –3 OIEI:läistä osallistui.

§10 Tulevat tapahtumat 2012

§10.1 OIEI:n tulevat tapahtumat

8.5. K-treffit, Pub Graali
3.6. Werneri Holopaisen tutkimuksia, Oulun kaupungin alue – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.
9.6. Rakkauden kesä ’67, Haukipudas. – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa
15.-16.6. Kultaisen kolmikärjen kievari, Sanginjoki. – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.
30.6. Kymmenen Virran Maa, Muhos. – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.
20.-22.7. Se Toinen Hotelli, Sanginjoki – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.
24.-26.8. Larpcon, Koppanan leirikeskus – Budjetti käsitellään seuraavassa kokouksessa.

§10.2 Muut tulevat tapahtumat

11.-13.5. Maracon XXVIII, Nuorisota, Oulu
16.6. Punapetäjän juhannus, Joensuu – OIEI:läisiä tuskin osallistuu tapahtumaan.
13.-15.7. Sotahuuto, Hauho
27.-29.7. Ropecon, Espoo
22.9. Grimwoodin aave, Kitee

§11 Tulevat määräpäivät
S-treffivastaava vaihtuu kesäkuun lopussa.

§12 Larpcon 24.-26.8.
Tapahtumasta on tarkoitus tulla pienimuotoinen, edellisvuoden Kesäpäiviä muistuttava tapahtuma, pääaino yhteisellä ajanvietolla sekä muutamalla harrastukseen liittyvällä työpajalla. Leena alkaa koota työryhmää, ja asiasta puhutaan seuraavassa kokouksessa.

§13 Mainosjuliste
Tulevan julisteen tunnuslauseeksi päätettiin ”OIEI – kun yksi elämä ei riitä”.

§14 Historiallisten tanssijoiden yhdistyksen muistaminen
Vastaperustettu yhdistys, jonka toiminta sivuaa liveroolipelaamista, on ilmaissut tarpeensa tuelle. Hyväksyttiin ehdotus 30 euroa lahjoittamisesta.

§15 Muut esille tulevat asiat
Hallituksen jäsen Jarkko on palannut Ouluun ja ottaa sihteerin tehtävät uudelleen harteilleen.

§16 Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous pidetään 28.5. kello 18.00. Tällöin tullaan käsittelemään useimpien kesän pelien budjetit.

§17 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.26

10
Kokoontumiset / K-treffit 2012
« : 06.01.2012, 00:19:54 ap »
Uusi vuosi, uudet virvokekekkerit! Vuoden ensimmäiset k-treffit ensi viikon tiistaina. Tulkaa ja iloitkaa. Jee.

11
Hitusen viivähti. Pahoittelen.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Kauden 2012 hallituksen järjestäytymiskokous
Lassinkallionpolku 4, Oulu
5.12.2011

§1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Leena H. avasi kokouksen klo 19.14.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden tarkastus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä olivat kaikki vuoden 2012 hallituksen jäsenet ja varajäsenet eli
Anna-Maija, Viivi, Jenni, Jukka-Pekka, Jori, Jarkko, Leena, Susanna, Elina ja Markku.

§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.

§4 Kokouksen sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Sihteeriksi valittiin Jarkko, pöytäkirjan tarkastajiksi Jori ja Susanna.

§5 Vuoden 2012 hallituksen järjestäytyminen

Puheenjohtajan ehdotus varsinaisen hallituksen kokoonpanoksi:
-varapuheenjohtaja: Jori
-sihteeri: Jarkko
-tiedottaja: Susanna
-rahastonhoitaja ja varajäsenvastaava: Anna-Maija
-jäsen- ja pelivastaava: Jukka-Pekka

varajäsenet:
Markku
Elina
Viivi
Jenni

Ehdotus hyväksyttiin sellaisenaan. Koska Jarkko on ulkomailla ajalla 16.1.-16.4., eikä näin ollen kykene täyttämään
kaikkia sihteerin velvollisuuksia, hänen virkaansa hoitaa poissaolon ajan Anna-Maija.

§6 Muiden toimihenkilöiden valinta kaudelle 2012

Puheenjohtajan esitys:
-varastovastaavat: Markku ja Kaisa
-kirjastovastaava: Kaisa
-webmaster: Karoliina, Jori
-s-treffivastaava: 3kk kerrallaan

Aiemmasta käytännöstä poiketen suunniteltiin s-treffivastaavuuden pilkkomista kolmen kuukauden jaksoihin, koska
sitoutuminen olemaan paikalla koko vuoden jokaisena maanantaina koettiin raskaaksi. Ehdotus hyväksyttiin, ja
ensimmäiseksi s-treffivastaavaksi sovittiin Elina. Muut vastaavuudet päätettiin puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Jarkko lupasi selvittää, onko s-treffivastuu yhdistyksellä vai tilan käyttövuoroa hakeneella henkilöllä.

S-treffivastaavan harteille voidaan jatkossa sälyttää jäsenyyksien ja rahojen kerääminen, sekä jäsenkorttien
kirjoittaminen s-treffeillä. Jäsenvastaavan vastuulla olisi kuitenkin huolehtia ennen jokaista hallituksen kokousta siitä,
että lomakkeet ja rahat päätyvät sinne, minne ne kuuluvat, ja että jäsenten tiedot lisätään rekisteriin.

§7 Seuraava kokous

Uuden hallituksen seuraava kokous maanantaina 16.1. klo 18.30 s-treffeillä osoitteessa Lassinkallionpolku 4.

§8 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.20.

12
Kokoontumiset / Ei s-treffejä 2.1.2012
« : 01.01.2012, 16:30:22 ip »
Huomio huomio: Huomenna ei ole s-treffejä, koska s-treffinakit haluavat rakastaa vapauttaan vielä yhden päivän ajan. Hyvää uutta vuotta.

(Näin myös säästämme yhdistyksen varoja, hähää.)

13

S-treffipaikan avaimet siis ovatkin vielä Helsingissä, mutta matkalla tänne, joten tämän päivän aloitus viivästynee ainakin puolella tunnilla! S-treffit alkavat tänään 14.11. siis aikaisintaan klo 18:30. Levittäkää sanaa.

14
Keskeneräisten tarinoiden talo

Olipa kerran, kauan kauan sitten, kaukaisessa maassa, kaukaisena aikana, mielikuvituksen mittaisen matkan päässä... Niin alkuun, ja loppuun sen pituinen se. Vaan ainako on noin? Entäpä ne tarinat, jotka eivät kulkeudukaan loppuunsa aivan niin vaivattomasti? Entä ne prinssit, joiden taikamiekka on yhä kateissa; ne kissat, jotka joutuvat selviämään ilman saappaita, tai ne neidot, joiden ilkeät äitipuolet eivät kerta kaikkiaan ota palaakseen, keittyäkseen, paistuakseen tai pudotakseen rotkoon? Kuinka heidän käy?

Onneksi Kertoma on tarinoille suopea maa, ja vieläkin suopeampi on Kertoja itse, joka kerran keskitalvessa kerää tupaansa ne poloiset, joiden juonet polkevat paikallaan ja joiden onnelliset loput yhä odottavat löytäjäänsä. Saman katon alla on moni prinssi saanut prinsessansa ja moni puolimittainen piiputtelija taikasormuksensa, ja niin varmasti käy tänäkin vuonna. Vaan mahtaako olla totta se, mitä huhutaan? Kotitonttu on näet kuiskannut toiselle, että viime aikoina on joka talvi tuonut Taruntuvan oville useamman pyytäjän ja että näiden joukosta on alettu tavata mitä eriskummallisinta väkeä. Hulmahtiko tuolla tosiaan sellaisen iljettävän taikaponin harja? Ja eikö ollut tuo kookas hahmo portinpielessä yksi niistä pedoista, joita vain Infernaalisella nahka-aavikolla kerrotaan vaeltelevan? Kenties ilmassa on lopun alkua.

---

Luvassa kevytmielistä satuilua ja onnellisten loppujen etsintää hyvässä hengessä. Peli ei ole taiteellisesti kovinkaan kunnianhimoinen. Sen sijaan tarkoitus on, että siellä olisi mukavaa.
Lisäksi osa hahmoista voi olla jopa hyviä.

Siis olipa kerran: OIEI:n satuisa pikkujoulupeli 20-30:lle pelaajalle
Kauan, kauan sitten: 17.12. 2011
Satulinna: Sanginjoen leirikeskus, Oulu
Ja sen hirmuinen louhikäärme: Jarkko
Niljaisine apureineen: Varmistuu myöhemmin
Ja kulta-aarteineen: Toivon mukaan ei ainakaan enempää kuin 10 euroa/osallistuja

Ilmoittautumiset ja tiedustelut voi lähettää osoitteeseen jarkko.iisakka(at)pp.nic.fi

Kerrothan ilmoittautuessasi seuraavat tiedot:

Nimesi?
Syntymävuotesi?
Puhelinnumerosi?
Sähköpostiosoitteesi?
Pelikokemuksesi?
Tykkäätkö tarvittaessa proppautua reilumminkin?
Mitä toivoisit tältä peliltä?
Mitä toivoisit tässä pelissä välttäväsi?
Mikä satu tai satuhahmo saa sinunkin kohmettuneen sydämesi laulamaan?

Muuta? Esimerkiksi pelaamiseen tai syömiseen vaikuttavat allergiat, sairaudet tai jopa ihmiset, joita et lähemmiksi pelitovereiksesi toivo. Sana on vapaa.


Pelinjohto käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti ja kätkee ne lukottomiin lippaisiin, seitsemän vuoren syvyyksiin.

15
Hallitus tiedottaa 2011 / Oulun kaupungin NERO-toimintaraha
« : 02.09.2011, 12:01:59 ip »
Hei rakkaat jäsenet!

Hallituksen tietoon tuli hiljattain, että Oulun kaupunki myöntää nuorille ja nuorisojärjestöille rahaa "ehkäisevän työn kehittämiseen, tapahtumien toteuttamiseen, ja nuorten toteuttamiin projekteihin, jotka tukevat nuorten omaa osallistumista ja vaikuttamista."
Kuulostaako tämä jonkun mielestä kenties siltä, mitä OIEIkin tekee?

Tällä hetkellä hallitus tuumii rahan hakemista yhdistykselle esimerkiksi OIEI:n mainoskampanjaa varten, mutta rahaa voivat hakea myös yksittäiset, alle 25-vuotiaat nuoret omiin projekteihinsa. Lisäksi jos sinulla on jokin idea johonkin suurempaan, koko yhdistyksen toimintaa projektiin, niin kerrothan meillekin?

HAUN MÄÄRÄAIKA ON 16.9. eli kahden viikon päästä, eli hallituksen on käytännössä pakko saada jonkinlainen hakusuunnitelma valmiiksi maanantain kokouksessaan.

Lisää tietoa toimintarahasta osoitteessa http://www.ouka.fi/sote/nero/

Sivuja: [1] 2