Näytä kirjoitukset

Tässä osiossa voit tarkastella kaikkia tämän jäsenen viestejä. Huomaa, että näet viestit vain niiltä alueilta, joihin sinulla on pääsy.


Aiheet - Swatninja

Sivuja: 1 2 [3] 4
31
Hallitus tiedottaa 2006 / Hallituksen kokous 05/06
« : 18.03.2007, 19:03:31 ip »
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry - OIEI
Hallituksen kokous 5/2006
9.5.2006 Tarmontie 1

Pöytäkirja

§1 Kokouksen avaaminen
Mikko Heikura avasi kokouksen klo 19.04.
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla Laura Kangas,
Lotta Vaattovaara, Janne Harpela, Riikka Kauppi, Eeva Starck, Tero
Säkkinen, Mikko Heikura ja Virpi Palosaari.
§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin tehdyin muutoksin.
§4 Posti
Kaupungilta ilmoitukset myönnetyistä leirikeskusvuoroista:
Sanginjoen leirikeskus 8.-10.7 ja Koppanan leirikeskus 21.-23.7.
§5 Talous
Kassassa on rahaa 171,45 €. Varaston vuokra on maksettu huhti- ja
tuokokuun ajalta. Liitteenä arvio tukien käytöstä.
-Päätettiin hankkia radiopuhelimet, hankintaan varattiin rahaa 300€. Mikko
Heikura hoitaa asian.
- Myönnettiin 300€ varaston inventoimiseen ja täydentämiseen Tiia
Kekkoselle.
§6 Menneet tapahtumat
OKA 5.-7.5.2006 Mikko Heikura ja Riikka Kauppi/ Sanginjoen
leirikeskuksessa. Nuorisoasiainkeskukselle annettu palautetta Sanginjoen
sähkökaapista.
§7 Tulevat tapahtumat
Larppileiri 5.-9.6 Sanginjoen leirikeskuksessa
Sukujuhla 2 21.-23.7, Laura Kangas ja Lotta Vaattovaara/ Koppanan
leirikeskus
Kaipaanvainio sekä Raha ja rakkaus lykkääntyvät.
-Kari Holopainen tahtoo lainata 4 bofferia kaupungin toimintaan
12.5-toukokuun loppuun. Myönnämme bofferit lainaan, Kari on vastuussa
aseista, jos ne vahingoittuvat. Mikko Heikura luovuttaa bofferit Karille.
§8 Jäsenasiat
Ei jäsenasioita.

§9 OIEI 10-vuotisjuhla
-Elina Väänäsen kanssa keskusteltu budjetista. Alustava budjetti n. 1000€.
-Historiikin tekoon haetaan uutta vetäjää.
-Videotykin vuokraamista selvitelty eri tahoilta.
-Pöytäliinojen hankkiminen kunnossa.
-Catering selviää tällä viikolla, seuraavaan kokoukseen mennessä.
§10 META
Haetaan s-treffivastaavaa Timo Paavolan tilalle heinäkuun alusta lähtien.
§11 Seuraava kokous
6.6.2006 Tarmontie 1 klo 18.00.
§12 Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 19.44.

32
Hallitus tiedottaa 2006 / Hallituksen kokous 04/06
« : 18.03.2007, 18:52:17 ip »
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry - OIEI
Hallituksen kokous 4/2006
4.4.2006 Tarmontie 1

Pöytäkirja

§1 Kokouksen avaaminen
Eeva Starck avasi kokouksen klo 19.02.
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla Laura Kangas,
Riikka Kauppi, Eeva Starck ja Virpi Palosaari.
§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin tehdyin muutoksin.
§4 Posti
Ei ole.
§5 Talous
Tilillä on rahaa 72,69 € ja kassassa 206,60€. Varaston vuokra on
maksamatta huhtikuulta. Maksettu kevätkokouskahvit ja -nisut, 9,45€, Virpi
Palosaarelle.
§6 Menneet tapahtumat
Mars 1 Replay 24.-26.3. Sanginjoen leirikeskuksessa, järj. OIEI/Mikko
Heikura. Liitteenä tapahtumaraportti ja budjettitoteutuma.
§7 Tulevat tapahtumat
-Kaipaanvainio 5.-7.5., Sanginjoen leirikeskus/ Hanna Kähkönen ja Riikka
Kauppi
§8 Jäsenasiat
Hyväksyttiin jäseniksi: Elina Isohätälä, Jukka Jääskelä, Elias Heiska,
Natasha Erkkilä,  Topi Jauhiainen, Hanna Puolakka, Tuomas Kortelainen,
Joonatan Virtanen, Sauli Holappa, Juhani Nissilä, Elina Moilanen, Elina
Halonen, Jere Rusanen, Emmi Tähtinen ja
Tuomo Mattila.

33
Hallitus tiedottaa 2007 / Hallituksen kokous 5/07
« : 13.03.2007, 23:27:26 ip »
OIEI hallituksen kokous 5/07, 8.3.2007 Hartaantie 12 as 31

§1 Kokouksen avaus

Kalle Askola avasi kokouksen klo 15.25.

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvallan toteaminen sekä läsnäolijoiden
tarkistaminen.

Hallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä
kokouksessa olivat Kalle Askola, Hanne Saarikoski, Tero Säkkinen, Mikko
Heikura, Kaisa Vainio, Kreetta Askola ja Artturi Askola.

§3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja edellisten pöytäkirjojen katsaus

Pöytäkirjan tarkastajina toimivat Kaisa Vainio ja Tero Säkkinen.
Edelliset pöytäkirjat ovat Minna Anttilan luona, joka oli estynyt
tulemasta.

§4 Esityslistan tarkastus ja hyväksyminen

Hallitus hyväksyi esityslistan.

§5 Posti ja Talous

 Posti

Ilmoitus Oulun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen vuosiavustushakemuksen
ilmoitusasiaa koskien 2006 tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, joiden
viimeinen palautusaika nuorisoasiainkeskukseen on 31.3.2007.

Talous

 Tili

Tilillä on 496,89e ja kassassa 101,45e.
Varaston maaliskuun vuokraa ei ole vielä maksettu (kuukausierä 73,20e) ja
muita laskuja
ei ole.

 Menot

Kahvia on hankittu streffipaikalle 4,60eurolla.

 Tulot

Jäsenmaksut
Jäsenmaksuja on kertynyt kokouskaudella 12x2e, yhteensä 24e.

 Hankinnat

Streffipaikan kaappi
Hallitus budjetoi 55e lukollisen tarvikekaapin hankintaan, jonka
hallituksen miehet hoitavat asiaa naistenpäivän kunniaksi.

Varastotäydennys
Varastovastaava on pyytänyt varoja Varaston täydentämiseen.
Hallitus päätti siirtää hankinnat kaupungin vuosiavustus saapumiseen
saakka.

§6 Menneet tapahtumat

 OIEIn menneet tapahtumat ja niiden tilinpäätökset

Streffit
Vuonna 2007 streffejä on ollut 9kpl, viime kokouksen jälkeen noin kaksi,
osallistujamääränä yhteensä arviolta 90.

AAA
Menoja oli 11,75e.
Tapahtumaraportti on liitteenä, liite 1.

Norjan ekskursio, "traanikiertue"
Tapahtumaraportti on liitteenä, liite 2.

 Toimintatoteuman laskeminen kokouskaudelta
Arvio toimintatoteumasta on liitteenä.

 Tapahtumaraporttikatsaus ja toimenpiteet
Raportit on kerätty vuoden 2007 tähänastisista tapahtumista.

§7 Tulevat tapahtumat

 OIEIn tulevat tapahtumat ja budjetit

Kettilmundsonin familian talvipäivä
Tapahtuman budjetti on liitteenä, liite 3.
Turvallisuusvastaavana toimii Kalle Askola ja jäsenvastaavana Tero
Säkkinen.

bEdLam
4.-6.5.2007, Sanginjoen leirikeskus, Oulu

Arkhamin Unet
14.4.2007, Sanginjoen leirikeskus, Oulu

Hallituksella on suunnitteilla ekskursio Ruotsiin, Haaparantaan, jonka
tarkoituksena on hankkia lavasteita ja tarvikkeita. Ekskursio on tarkoitus
toteuttaa keväällä 2007 ja harkittiin yhteiskuljetuksen muotoja
esimerkiksi pienen pikkubussin vuokraamista.

 Muut tulevat tapahtumat

Void - tyhjiö 20.-22.4.2007 Leirikari, Rovaniemi
Bom Bay Basan hovissa 26.5.2007, Tornio
Pitäjä 30.6.2007, Alavieska
Macnolten aika 13.-15.7.2007 Leirikari, Rovaniemi

§8 Jäsenasiat

 Uudet jäsenet
Kolme uutta jäsenehdokasta: Anniina Markkula, Emmi tähtinen ja Touko
Kantola, jotka hallitus hyväksyi OIEIn jäseniksi.

 Jäsenkorttien painatus
Jäsenkortit ovat valmistumassa yliopistopainossa kokoushetkellä.
valmistuskustannukset ovat pyydetyltä 150 kappaleen erältä arviolta
22,90e, budjetoidusta 80 eurosta.

 Jäsentiedote
Jäsentiedote on liitteenä, liite 4.
Hanne Saarikoski ja Mikko Heikura postittavat jäsentiedotteen kirjeenä
jäsenistölle maanantaihin 12.3.2007 mennessä. Hallitus keskusteli
jäsentiedotteen käytännön järjestelyistä.

§9 Ajankohtaisasiat

 Keskiaikaisen tanssiharjoitusten vetäjän nimeäminen
Hallitus nimesi Maria Järvisen Tanssivastaavaksi.

 Varaston inventaario
Kaisa Vainio järjestää varastoinventaarion sopivana ajankohtana kevään
2007 aikana yhteistyössä varastovastaavan kanssa. Inventaario julkaistaan
OIEIn kotisivuilla varaston käytön helpottamiseksi.

 Oiein Kevätkokous 2007

 Kevätkokouskutsu
ks. "jäsentiedote", Hanne Saarikoski ja Mikko Heikura postittavat
kevätkokouskutsun kirjeenä jäsenistölle maanantaihin 12.3.2007 mennessä.

 Tilinpäätös
Tilinpäätös on vielä Riikka Kaupilla, joka ilmoitti lähettävänsä OIEIn
vuoden 2006 tilinpäätöksen tilintarkastajille, eli Satu Joki-Huukilla ja
Jyrki Huhdalle, perjantaihin 9.3.2007 mennssä.

Tästä johtuen hallitus päätti siirtää kevätkokouksen lauantaiksi 31.3.2007
kello 14.00 edellä mainitussa paikassa eli Lassinkallionpolku 4.

 Vuosikertomus
Kalle Askola ja Tero Säkkinen valmistelevat OIEIn vuoden 2006
vuosikertomusta.

§10 Yleisluontoiset asiat

 Larppielokuvayhteistyö

Acid Cinema kertoi kiinnostuneensa larpin dokumentoinnista. Hallitus
keskusteli mahdollisesta dokumentoinnin kohteesta ja yhteydenotosta Acid
cinemaan.

§11 Ilmoitusluontoiset asiat

 Tiedotus ja jäsenrekisterin käyttö

Hallitus keskusteli tapahtumien tiedottamisesta ja jäsenrekisterin
käytöstä. Hallitus totesi yhteydenottojen jäsenrekisteriä hyväksikäyttäen
olevan mahdotonta ja kehotti käyttämään tavanomaisia tiedotuskanavia.

§12 Muut esille tulevat asiat

Ei ollut muita esille tulleita asioita.

§13 Seuraavan kokouksen aika ja paikka

Hallitus sopi seuraavan kokouksen lauantaiksi 31.3.2007 kello 13.00
Lassinkallionpolku 4:ään eli tuntia ennen kevätkokousta.

§14 kokouksen päättäminen

Kalle Askola päätti kokouksen kello 17.28.

34
Vihdoinkin toimintaa meidän 50+ miehelle jotka eivät larpeissa voi käydä!     [sisäpiirivitsin loppu]


Syksyinen AAA saa jatkoa AAA^2:n muodossa. Paikka sama eli Tuiran Nuorisotalo (Lassinkallionpolku 4)

Eli luvassa vähäuninen viikonloppu animen, elokuvien, vapaamuotoisen viihteen parissa ja yhdessäoloa larppaajien kesken. Kuin pre ja aftergame ilman peliä :)

Aloitamme perjantaina 2.3 klo 19.00. Ohjelmistossa paikan päällä valittavia elokuvia niin paljon kun jaksaa ja huvittaa katella. (esim: Cowboy bebop the movie)

Lauantaina pääohjelmana huumorianimen klassikoiden klassikko:

Azumanga daioh joka kertoo viiden koulutytön, heidän opettajien ja parin luokkalaisen tavallisen epätavallisesta elämästä läpi kolmen ratkiriemukkaan lukiovuoden. Tätä ei voi kuin rakastaa tai vihata.

Jaksoja 26. Puhuttu japaniksi, tekstit englanniksi.
http://www.advfilms.com/titles/azumanga/announcements/index.php

Tämän jälkeen sunnuntaihin klo 14.00 asti vapaata häröilyä.


Käytössämme on koko nuorisotalo. Pehmeää makuualustaa riittää ja keittiöstä löytyy jääkaappi, pakastin, mikro, hella, uuni ja astioita. OIEI tarjoaa kahvin ja teen. Kauppoja löytyy kaksi ryömintämatkan päästä.Tervetuloa!

35
Hallitus tiedottaa 2007 / Hallituksen kokous 3/07
« : 15.02.2007, 21:43:21 ip »
Oulun interaktiiviset eläytyjät ry – OIEI
Hallituksen kokous 3/2007
Kaislatie 11 L 37
15.2.2007


ESITYSLISTA


§1   Kokouksen avaaminen

   Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.48.

§2   Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

   Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Läsnä: Kalle Askola, Mikko Heikura, Tero Säkkinen, Lotta Vaattovaara, Minna Anttila, Kreetta Askola    sekä Artturi Askola.

§3   Esityslistan hyväksyminen

   Hyväksytään esityslista muutoksitta.

§4   Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

   Pöytänkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Heikura ja Tero Säkkinen.

§5   Posti

   Ei postia yhdistykselle.

§6   Talous

   Tilin tilanne 761,08 e. Kassassa arvion mukaan 120 e.

   *vuosiavustus
      Vuosiavustuslomake on täytetty ja luovutettu liitteineen kaupungille. Tukea haettiin pyöristettynä 5000 euroa. Viime vuonna OIEI ry:lle             myönnettiin noin 4000 e. Tuki maksetaan seuraavasti: 2/3 toukokuussa ja 1/3 seuraavan kalenterivuoden tammikuussa.

      Ehdotetaan talousarvion muuttamista kaupungin tukipolitiikkaan paremmin sopivaksi.

      Selvitetään mahdollisia Suomen Liveroolipelaajat ry:ltä saatavia tukia.

   *juoksevat kulut ja hankinnat
      Varastovuokra on maksettu, samoin nettiserverin maksu. Hallintokuluja: Minna Anttila hankkii sihteerin tarvitsemat arkistointivälineet sopivaksi          katsomallaan summalla.
      Muita hankintoja: Tiia Kekkonen on ostanut varastotäydennyksiksi meikkejä, papereita ja kynttilänjalkoja yhdistyksen käyttöön yhteissummalla        23,30 e.

      Palautettu 8 e OIEI:lle.
   
§7   Tulevat tapahtumat

   *Kettilmundssonin familian talvipäivä 9.3- 11.3.2007 (Oiei)
   *Arkhamin unet 13.4. – 15.4.2007 (Oiei)
   *Void – Tyhjiö 20.4. – 22.4.2007 (Rovaniemi)
   *bEdLam 4.5. – 6.5.2007 (Oiei)
   *Boom Bay 26.5.2007 (Tornio)
   *Pitäjä 30.6.2007 (Alavieska)
   *MacNolten aika 13.7. – 15.7.2007 (Rovaniemi)    

§8   Menneet tapahtumt

   *Satujenmaa II gRiEfPLAY Rovaniemellä 9.-11.2.2007      
   *Falcon's Nest - Reloaded Haapavedellä 27.-28.1.2007
   
   Lasketaan toimintatoteuma.
   
§9   Jäsenasiat

   *hyväksytään uudet jäsenet
      Hyväksytään Timo Takalo ja Lauri Gardner jäseniksi.

   *jäsenmaksujen keräys
      Jäsenmaksuja kertynyt 4 e.

   *jäsenmaksun eräpäivä
      Päätettiin jäsenmaksun eräpäiväksi 31.3.2007. Mikäli jäsen ei maksa jäsenmaksuaan 30.9.2007 mennessä, hänet katsotaan eronneeksi ja hänet       poistetaan jäsenlistalta.

*jäsenkortit
   Valittiin uusi jäsenkortti, malli liitteenä.

   Jäsenkorttien painokustannukset pyritään selvittämään seuraavaan kokoukseen mennessä.

   *jäsenalennukset
      Jäsenalennussopimuksia on tehty. Sopimus on solmittu seuraavien yritysten kesken: Tähtitori-kirpputori, osoite Isokatu 70 (pöytävuokra kaksi          viikkoa yhden hinnalla, rastat, pikkuletit, rastojen pidennykset), Fantasiapelit (-10 % roolipeleistä, lautapeleistä, romaaneista), PilaPala (-10 %),          Löytöpala, Raijan Puoti, Ompelutalo.
      ProHobbystä on tiedusteltu jäsenalennusta, Graalista asiaa ei ole vielä tiedusteltu.

*ketkä tekevät jäsentiedotteen?
   Jäsentiedotetta ryhdytään kokoamaan seuraavilla S-treffeillä. Mikko Heikura ja Tero Säkkinen kokoavat jäsentiedotetyöryhmän. Päätettiin, että       jäsentiedote jaetaan jäsenille viimeistään maaliskuussa, mieluummin kevätkokouskutsun mukana.

§10   Asiakirjat

   *lomaketyöryhmän perustaminen
      Kalle Askola ja Tero Säkkinen keräävät lomaketyöryhmän.

      Uudet lomakkeet pyritään laatimaan ja julkaisemaan mahdollisimman pian.

   *edellisen vuoden asiakirjojen kohtalon selvittäminen
      Vuoden 2006 pöytäkirjoja puuttuu melko runsaasti. Edellisen vuoden asiakirjojen kohtalon selvittäminen jatkuu yhä. Tero Säkkinen selvittää asiaa.

   *kuluvan vuoden asiakirjojen säilytys- ja julkaisemiskäytännöt
      Pöytäkirjat julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla, keskustelufoorumissa sekä sähköpostilistalla. Sihteeri pitää yllä paperiarkistoa hyvien             arkistointikäytäntöjen mukaisesti.
      Rahastonhoitaja huolehtii kirjanpidosta hyvien kirjanpitotapojen mukaisesti.

§11   Kevätkokous

   *päivämäärä, aikataulu, järjestelyt
      Päätettiin pitää kevätkokous 26.3.2007 kello 18.00 alkaen S-treffipaikalla.

   *kuka huolehtii asiakirjoista
      Kalle Askola ja Tero Säkkinen kasaavat työryhmän, joka tekee toimintakertomuksen vuodelta 2006.

   *tilinpäätös
      Kirjanpitäjän mukaan talous on kunnossa. Tilintarkastajat ovat Jyrki Huhta ja Satu Joki-Huuki.

      5.3.2007 mennessä kirjanpito ja hallituksen vuosikertomus pöytäkirjoineen on tilintarkastajilla.

§12   Kotisivut

   *nykyisten kotisivujen päivitys
      Kotisivut pitäisi päivittää mahdollisimman nopealla aikataululla.

   *uusien sivujen suunnittelu käyntiin
      Mikko Heikura kerää työryhmän suunnittelemaan ja toteuttamaan uudet kotisivut, ja kutsuu kokoon palaverin asian tiimoilta.

§13   META

   Mikko Heikura laatii Fantasiapeleihin mainoksen OIEI:n toiminnasta mainostaen mm. S-treffejä ja tanssiharjoituksia.

§14   Seuraava kokous      

   Seuraavan  kokouksen ajankohdaksi päätettiin 1.3.2007 Askoloilla kello 17.00.

§15   Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.28.

36
Hallitus tiedottaa 2006 / Hallituksen kokous 12/06
« : 14.02.2007, 16:18:51 ip »
Oulun interaktiiviset eläytyjät ry
Kokous 12/06
20.11.2006, Tuiran nuorisotila, Lassinkallionpolku 4


§1 Kokouksen avaaminen

kokous avataan 18.47

§2 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen -

Olemme päätösvaltaisia. Paikalla: Mikko Heikura, Eeva Starck, Janne Harpela, Tero Säkkinen, Leena Heikkinen, Minna Anttila, Lauri Gardner, Joonas Oja, Hanne Saarikoski.

§3 Esityslistan hyväksyminen
esityslista hyväksytään

§4 posti


Saapunut Streffipaikan vuoron hyväksyminen
Lasku Oulun Tekniseltä keskukselta
Kutsu jo tapahtuneeseen suvaitsevaisuuskulkueeseen
Saapunut myös kutsu järjestöinfo. Minna seuraavasta hallituksestalähtee käymään

§5 talous
Riffi ottaa selvää paljonko rahaa on käytettävissä kulujen jälkeen ja ilmoittaa Laurille
paljonko rahaa pitää käyttää vuoden loppuun mennessä.


§6 Hankintoja loppuvuodelle

 - Radiopuhelimet
Ostamme Prismasta 3 paria.

 - maskilaukun täydennystä
täydennämme Maskilaukkua 23 eurolla

 - Discovalohärpäkkeet
tutkitaan asiaa lisää kun tiedetään rahatilanne

 - muuta mieleen ilmaantuvaa

Kahvikuppiastiasto olisi kätevä. Asiaa tutkitaan.


§7 tulevat tapahtumat -

Velkua 28.11.06
Satujen maa Rovaniemellä 24.-26.11.2006
OIEI:n pikkujoulutapahtuma 1.-3.12.2006

§8 menneet tapahtumat

OIEI:n Halloween pippalot 24 kävijää


§9 Meta

 - Maskilaukun vuokraa ehdotettiin. Todettiin että sen lainaamiseen on jo käytäntö.
 - Eve kertoi Velkua tapahtumasta
 - Todettiin että Tuiran nuorisotalo olisi oiva paikka kauhupelille.
 
§10 seuraava kokous
 Seuraava kokous 18.12.06 klo 18.15


§11 kokouksen päättäminen


kokous päättyi 19.41

37
Hallitus tiedottaa 2007 / Hallituksen kokous 24.1.07
« : 16.01.2007, 22:17:24 ip »
OIEI:n hallituksen kokous 24.1.07 klo 18.00

Hannen ja Teron kämpillä (Hartaantiellä)

Esitykset ja budjettiehdotukset hallitukselle joko paikan päällä tai sähköpostina.

Kiitos.

38
Hallitus tiedottaa 2007 / Suunnittele uusi jäsenkortti!
« : 10.01.2007, 00:33:07 ap »
OIEI:n hallitus on päättänyt uusia jäsenkortin ja uutta mallia ollaan hakemassa.

Onko mielessäsi visio siitä miltä seuraava jäsenkortti näyttää?.
Ainoa vaatimus on se että se on mahdollista painaa ja että OIEI:n logo on näkyvillä. Pelkkä suunnitelma riittää sillä se käsitellään kuitenkin vielä erikseen painokuntoon.

Tee suunnitelmasi (tallenna esim Photobuckettiin) ja laita linkki tähän perään.

Aikaa on 21. päivään saakka jonka jälkeen Hallituksen asettama toimikunta valitsee niistä parhaimman. Toimikunta ottaa myös vapauden suunnitelmien muokkaukseen. Valitun suunnittelijalle luvassa ainakin mainetta ja kunniaa!.

Osallistu!

39
Hallitus tiedottaa 2007 / Kevään leirikeskusvuorot
« : 05.12.2006, 09:56:45 ap »
Terppa

Palautin eilen Sjoen avaimet ja kysäisin kevään vuoroista. Selvisi että ne on lähetty postilokeroon jo kauan sitten vaan vissiin jäänyt matkalle tai jotain. Otin sitten paperilla ne alustavasti. Haetaan sitten myöhemmin kopiot niistä virallisista lappusista mutta nyt ne päivämäärät.

Kaikki vuorot ovat Sanginjoelle

-   9. - 11.3.07  (17.00 ->) Varattu Niina Kouvalle

-   13. -15.4.07 Varattu  Minna Anttilalle

-   4. - 6.5.07  (15.00 ->) Varattu  Matti-Pekka Heikuralle


Eli siitä nyt varaamaan itselle vuoro ja pelejä tekemähän.

40
Hallitus tiedottaa 2006 / Radipuhelimet
« : 21.11.2006, 16:05:38 ip »
Tänään on luoja, suoja ja hallitus sallinut OIEI:lle 6 kpl radiopuhelimia.
http://www.doro.fi/products/viewproduct?c=53&p=13

Kaikkii löytyy akku, laturi ja headset (vrt handsfree)

Ovat yhteensopivia muiden "tavallisten" radiopuhelimien kanssa mitä olen nähnyt ihmisillä ittellään.

Nykyisellään ovat säilytyksessä minulla. Jos tarvii OIEI:n peleihin yms niin pyytämällä saa.

41
OIEI ry feat: Rovaniemen larppaajat esittää:


Fantastisen Pikkujoulupelin:

FAUNA BOREALIS
eli "Pohjoisen eläimet"

Kautta aikojen on jossain tietoisuuden tuolla puolen vietetty juhlia joihin kaikki eläimet on kutsuttu.
 Mutta koska kaikkia eläimet eivät voineet juhliin osallistua kokonaisena niinpä pieni osa niiden hengestä vaelsi joka vuosi juhlimaan mennyttä ja tulevaa vuotta yhtenä suurena henkenä joka edusti kaikkia lajinsa edustajia..

Aikojen saatossa juhlista tuli tärkeä tilaisuus joissa juhlimisen ohella kilpailtiin siitä kuka olisi metsien kuningas, pienet eläimet lumi tai tyynysodan mestaruudesta ja liekö pikkupedoillakin jokin ketunhäntä kainalossa. Suuren piilosen voittajaa odottaa suuri kunnia ja etuoikeus.

Illan päätteeksi valetaan kynttilät joiden loiste antaa lupauksen elämästä myös seuraavalle vuodelle.

 Tervetuloa viettämään joulua ja vuodenvaihdetta kanssamme.
Näissä juhlissa ei huolia eikä murheita tunneta.

________________________________________

FAUNA BOREALIS

Eläimellisen fantastinen, leikkimielinen  ja leppoisa pikkujoulupeli
1. - 3.12.2006 Sanginjoen leirikeskus OULU

- Pelimaksu korkeintaan 5 e
- Peli on aloittelijaystävällinen


Ilmoittaudu osoitteeseen:

faunaborealis[a]gmail(.)com

Kerro myös:

Nimi:
Ikä:
Mikä perinteinen suomalainen eläin kuvaa sinua parhaiten*:
Mikä taas ei:
Muuta: (allergiat tai ruokavaliot tms)*=
Tämä on hahmotoiveesi. Perinteinen suomalainen eläin tarkoittaa kotoperäistä lajia joka ei voi olla muuttolintu. Valitettavasti kaikkia toiveita luultavasti ei voida toteuttaa.

Mitä suurempi eläin on sen enemmän peli on keskustelua ja pienemmillä taas yleistä ilonpitoa. Ota tämä huomioon hahmotoiveessasi.

42
Hallitus tiedottaa 2006 / Syyskokous 2006
« : 01.11.2006, 20:16:06 ip »
Syyskokous 30.10.06 Tuiran Nuorisotalo

§1 Kokouksen avaaminen

avaamme kokouksen klo 19.09

§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

läsnä: Kalle Askola, Kreetta Askola, Mikko Heikura, Hanne Saarikoski, Tero Säkkinen, Kaisa Vainio, Joonas Oja, Minna Anttila, Laura Leinonen, Lotta Vaattovaara, Mikko Heiskanen, Artturi Askola, Lauri Gardner ja Kalle Kivelä.

§3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Puheenjohtajaksi valitaan Kalle Askola, varapuheenjohtajaksi Tero Säkkinen ja sihteeriksi Mikko Heikura

§4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Lauri Gardner ja Kreetta Askola ja ääntenlaskijoiksi Tero Säkkinen ja Hanne Saarikoski

§5 Yhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2006

Jäsenmaksuksi vuodelle 2007 päätettiin kaksi euroa (2e)

§6 Toimintasuunnitelman hyväksyminen

hyväksyttiin korjauksin.


Talousarvion hyväksyminen siirrettiin tapahtumaan tauon jälkeen

§7 Talousarvion hyväksyminen

Talousarvio hyväksyttiin

§8 Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja vuodelle 2006

Puheenjohtajaksi valitaan: Kalle Askola

§9 Hallituksen kokoonpanon valitseminen vuodelle 2006

9 Hallituksen jäseniksi valittiin: Minna Anttila, Hanne Saarikoski, Mikko Heikura, Tero Säkkinen, Kaisa Vainio

§10 Tilintarkastajien valinta vuodelle 2006

10 Tilintarkastajiksi valittiin Janne Hurskainen ja Matti Timonen

Pidimme tauon. Tauon jälkeen paikalla: Tero Säkkinen, Kaisa Vainio, Hanne Saarikoski ja Mikko Heikura


§11 Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita

§12 Kokouksen päättäminen

43
Hallitus tiedottaa 2006 / Hallituksen kokous 11/06
« : 01.11.2006, 20:05:21 ip »
Oulun interaktiiviset eläytyjät ry
Kokous 11/06
30.10.2006, Tuiran nuorisotila, Lassinkallionpolku 4


§1 Kokouksen avaaminen 18.23

§2 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen - juu!

paikalla Mikko Heikura, Eeva Starck, Lotta Vaattovaara, Tero Säkkinen, Hanne Saarikoski, Kaisa Vainio, Kalle Kivelä, Lauri Gardner sekä Joonas Oja.

§3 Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

§4 posti

Ei postia.

§5 talous

Lauri ottaa selvää tähän iltaan mennessä ja ilmottaa, Laurille pitää siirtää tilinkäyttöoikeudet.
Mikki haluaisi Halloween-pippaloihin rahaa, myönnettiin 50 euroa.

Lauri selvittää ensi kokoukseen mennessä, paljonko on käytettävä vuoden loppuun mennessä.

§6 Syyskokous -

Hyväksytään toimintasuunnitelma korjauksin. Riffi oli lähettänyt budjettisuunnitelman, jota kukaan ei hallituksesta ole ehtinyt katsastaa. Se jää ensikokouksen asiaksi.

§7 tulevat tapahtumat -

Kato peruuntui, tilalla Halloween-pippalot by Mikki 10.-12.11.
Satujen maa Rovaniemellä 24.-26.11.2006
OIEI:n pikkujoulutapahtuma on suunnitelmissa 1.-3.12.2006

§8 menneet tapahtumat -

Neljän Peuran Majatalo Torniossa 27.-29.10.2006, OIEI:sta 16 pelaajaa. Kivaa kuulemma oli.

§9 Meta

Nukulla järjestetään marraskuussa peliseminaari ja työpajoja, joihin halukkaat ovat tervetulleita tutustumaan. Ottaa yhteyttä Eveen detaljeista.


§10 seuraava kokous

Maanantaina 13.11.2006 klo 18 S-treffeillä.

§11 kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 18.58

44
Perinteiset OIEI:n Halloween pippalot zombiteemalla
Sanginjoen leirikeskuksessa 10.- 12.11.2006 (Kato larpin tilalla)

Luvassa pientä ohjelmanpoikasta, saunontaa ja äpöstettävää nyyttäreiden muodossa.

Paikalle saa tulla jo perjantaina

Tervetuloa niin uudet, vanhat kuin tulevatkin jäsenet !

Lisätietoa seuraa...

45
OIEI:n AA (Anime alajaosto) esittää:

Lähes perinteisen

AAA:n eli Autumn Anime Allnighter

Tuiran nuorisotalolla 20.-22.10.06 (Lassinkalliontie 4)
Pe klo 20.00 - Su klo 14.00

Ohjelmassa:

Perjantaina leffoja kuten: Ghost in the Shell, Ghost in the Shell 2 - Innocense, Jin-Roh + mahdollisia ylläreitä

Lauantaina n. Klo 12.00 alkaen "The main event" (kesto ilman taukoja noin 5.5 h)

Suzumiya Haruhi no Yuutsu (The Melancholy of Suzumiya Haruhi)

- Ilmainen
- Omat eväät ja juomat (ei alkoholia).
- Kahvit ja Tee OIEI:n puolesta
- Kauppa ryömintämatkan päässä.
- Sohvia ja patjoja riittää oletetulle saapujamäärälle.
- Keittiössä kaikki peruslaitteet.


Kysymykset perään.

Tervetuloa!

Sivuja: 1 2 [3] 4