Kirjoittaja Aihe: Vuoden 2012 syyskokouksen pöytäkirja  (Luettu 5869 kertaa)

Tarantella

  • Administrator
  • Wanha parta
  • *****
  • Viestejä: 365
    • Profiili
    • Sähköposti
Vuoden 2012 syyskokouksen pöytäkirja
« : 26.12.2012, 12:33:54 ip »
Oulun Interaktiiviset Eläytyjät ry
Syyskokous 2012
Maanantaina 24.9.2012 klo 19.00
Tuiran nuorisotalo (Lassinkallionpolku 4, Oulu)

§1 Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtaja Leena H avasi kokouksen klo 19.01.

§2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen, läsnäolijat
Läsnä olivat Leena H, Jenni R, Jori H, Markku P, Susanna V, Viivi J, Jarkko I, Karoliina K, Maria J, Anni S, Essi P, Katja V, Felix I ja Elina V. Ilkka P saapui kokoukseen klo 19.30, Ari S klo 19.54 ja Kaisa V klo 20.13. Ari S poistui klo 20.31, Leena H klo 20.41.

§3 Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

§4 Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajan valinta
Ehdotettiin Maria J:tä. Kannatettiin ja hyväksyttiin.

Kokouksen sihteerin valinta
Esitys: Valitaan kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Jarkko I.
Hallituksen esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Tarkastajiksi ehdotettiin Karoliina K:ta ja Susanna V:tä. Kannatettiin ja hyväksyttiin.

Ääntenlaskijoiden valinta
Esitys: valitaan tarvittaessa.
Hallituksen esitys sai kannatusta ja se hyväksyttiin.

§5 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Hallituksen esittämä toimintasuunnitelma käytiin läpi ja hyväksyttiin korjauksien jälkeen. Tyylin ja kielen hiomisen lisäksi merkittäviä korjauksia olivat maininta pienten pelien erityisestä tukemisesta sekä OIEI:n kesäpäivät korvaavasta, larppaamiseen erikoistuvasta yleisötapahtumasta (Larpcon).

Hallituksen esittämä talousarvio käytiin läpi ja hyväksyttiin korjauksien jälkeen. Jäsenmaksuista koituvat tulot arvioitiin korjauksessa hieman vähäisemmiksi ja kaupungin tuki vastaavasti hieman korkeammaksi. Jäsenmaksun korottamisen eduista ja haitoista käydyn keskustelun jälkeen jäsenmaksuksi vahvistettiin 5 euroa ja liittymismaksuksi nolla euroa. Näin ollen vuoden 2013 maksut säilyvät
muuttumattomina vuoteen 2012 nähden.

§6 Määritetään hallituksen koko sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Hallituksen kooksi ehdotettiin kuutta vakinaista ja kolmea varajäsentä. Kannatettiin ja hyväksyttiin.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2013 ehdotettiin Leena H:ta. Kannatettiin ja hyväksyttiin. Muiksi jäseniksi ehdotetut: Jori H, Jenni R, Susanna V, Markku P, Viivi J, Elina V, Jarkko I ja Anna-Maija R. Kannatettiin ja hyväksyttiin.

§7 Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin Anna-Kaisa P:tä ja Anna-Mari V:tä, varatoiminnantarkastajiksi taas Anni S:sää ja Essi P:tä. Kannatettiin ja hyväksyttiin.

§8 Muut mahdolliset asiat
Karoliina tiedusteli, onko tämänvuotinen hallitus suunnitellut säästävänsä ajoittain keskusteluissa esiin nousseita suurempia hankintoja (esimerkiksi viikinkitelttaa) varten. Jori vastasi, että koska sellaisia ei ole merkitty talousarvioon, ei niitä varten olla säästämässäkään.

Karoliina ilmaisi huolensa viime aikoina kasvaneista pelimaksuista ja tiedusteli hallitukselta, onko kehitykseen olemassa jokin selkeä syy. Hallituksen jäsenistä Leena ja Jori kommentoivat muun muassa, että pelinjärjestäjät ovat kuluvan vuoden aikana laatineet suuria budjetteja ja käyttäneet muita kuin kaupungin ilmaiseksi yhdistykseen käyttöön lainaamia pelipaikkoja, mikä selittää myös
korkeat pelimaksut. Lisäksi Anni huomautti, että myös peliruoan määrän kasvulla sekä ruoan hintatason nousulla on vaikutusta asiaan.

Kaisa vetosi ensi vuoden hallitukseen, jotta tämä huolehtisi pelien tasapuolisesta kohtelusta myös rahallisesti ja mahdollistaisi näin muun muassa sen, etteivät muualla kuin Sanginjoella ja Koppanassa järjestettävien pelien varat hupenisi pelkästään pelipaikan vuokraan. Vuoden 2012 hallituksen jäsenet kommentoivat tähän, että budjetteja käsiteltäessä on pyritty – ja pyritään jatkossakin – ottamaan huomioon se, onko kyseessä Sanginjoki- tai Koppana-peli.

§9 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.
Susanna "Suska" Veijalainen, vuoden 2021 sihteeri